Storkjøkkenutstyr for din restaurant

Storkjøkkenutstyr – dette er en annen veiledning som forklarer hvilket utstyr skal finnes på restauranten. Restauranter er forskjellige, den ene serverer regionale retter, de andre satser på meksikansk eller italiensk mat. Restauranter har imidlertid alltid en ting til felles – kjøkkenfasiliteter med utstyr som har som formål å tilberede bestilt mat etter egen meny.

Vi antar at vi ønsker å åpne en restaurant med et rom for forbrukere, egen drinkbar og et kjøkken som er i stand til å ta seg av full matlaging. Detaljerte standarder som et restaurantrom må oppfylle, finnes i retningslinjene til Mattilsynet og Arbeidstilsynet, og vi vil bare nevne de som fremtidige investorer ofte glemmer. Det første ganske viktige elementet er en egen inngang for vareleveranser med lett tilgang til lagerdelen. Det kreves et eget sted for lagring av avfall og et eget sted for å oppbevare prøver av produktene våre i 48 timer.

Tekniske og sosiale fasiliteter skiller seg i prinsippet ikke fra de som er angitt for bistro eller gatekjøkken.

På samme måte som på mindre serveringssteder utstyrer vi foreløpige forberedelsesrom og et sted for å skrelle grønnsaker. På restauranter må vi imidlertid ha en klar fordeling med hensyn til bearbeidede produkter. Grønnsaker, kjøtt, fjærfe, fisk, melprodukter og egg må nødvendigvis ha separate steder for innledende bearbeidelse. Hovedkjøkkenet – som et sted for ren bearbeidelse, må være plassert på en slik måte at skitne og rene linjer som fører til det, ikke kan krysse hverandre. Det er åpenbart at restaurantkjøkkenet vil være utstyrt i større enheter som er store varmekilder, så et effektivt ventilasjonsanlegg blir nødvendig – vanligvis en slik som trekker luft inn og ut.

Hver restaurant må være utstyrt i separate rom for oppvask.

En løsning som ikke anvendes i mindre serveringssteder, er servitørstasjoner – å ha servitører krever å skape et slikt rom.

Hver restaurants viktigste sted er selve rommet for gjester med egen drinkbar – her pålegger loven ikke altfor mange begrensninger, og de er heller knyttet til investorens økonomiske muligheter.